Kütahya-Çavdarhisar 30L4B-30L3A-30L3B UİP PLAN PAFTALARI 30L-NİP PLAN PAFTASI Cereller Mahallesi 274/36-313/1-305/2 Parseller “TİCARET+KONUT ALANI, SOSYAL TESİS ALANI VE PARK ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ”

Previous Next PLANIN TÜRÜ, ÖLÇEĞİ, KAPSAMI VE GEREKÇESİ  Kütahya Çavdarhisar 1/1000 uygulama imar planında ve 1/5000 nazım imar planında mülkiyeti kamuya ait Cereller Mahallesi 274/36-313/1-305/2 parsellerde belediyenin talebi üzerine plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır. Plan değişikliği kapsamı Çavdarhisar meri plan sınırları içinde Cereller mahalle sınırında kalan […]