Kütahya-Çavdarhisar 30L4B-30L3A-30L3B UİP PLAN PAFTALARI 30L-NİP PLAN PAFTASI Cereller Mahallesi 274/36-313/1-305/2 Parseller “TİCARET+KONUT ALANI, SOSYAL TESİS ALANI VE PARK ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ”

Previous Next PLANIN TÜRÜ, ÖLÇEĞİ, KAPSAMI VE GEREKÇESİ  Kütahya Çavdarhisar 1/1000 uygulama imar planında ve 1/5000 nazım imar planında mülkiyeti kamuya ait Cereller Mahallesi 274/36-313/1-305/2 parsellerde belediyenin talebi üzerine plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır. Plan değişikliği kapsamı Çavdarhisar meri plan sınırları içinde Cereller mahalle sınırında kalan […]

Kat Karşılığı Bina Yapımı İlanı

 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Çavdarhisar Belediye Başkanlığından: Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi, Cereller Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Çavdarhisar Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut + İşyeri İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun […]

Cereller, Meydan ve Yukarı Mahallelerde Yer Alan Tehlikeli Yapıların Yıkımı

Previous Next Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2021 tarih ve 6046 sayılı kararı gereği metruk olarak belirlenen ve yıkımına karar verilen yapılara ait ada parsel bilgileri ve harita görsellerde mevcuttur.  Son olarak Rölövesi alınarak yıkımı gerçekleştirilecek 40 adet yapının kurul onayının ardından Belediye Encümenimiz […]

Kütahya-Çavdarhisar 29L1B-29L1C 1/1000 PAFTALAR 29L 1/5000 PAFTA 418/1 PARSEL Trafo Alanı İmar Planı Tadilatı

Previous Next KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR 29L1B-29L1C 1/1000 PAFTALAR 29L 1/5000 PAFTA 418/1 PARSEL Kütahya ili Çavdarhisar İlçesi Meydan Mahallesi 418/1 parsel çalışma alanı 1/1000 Çavdarhisar Belediyesi Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalmaktadır. İmar planı değişikliği teklifi İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında […]

Aizanoi Kısa Film Festivali

Previous Next Kütahyamızın ilk film festivali olan Aizanoi Kısa Film Festivali Galası 20.08.2021 Cuma günü saat 20:00’de SENFOROCK Senfoni Orkestrası konseriyle Zeus Tapınağı Bahçesinde yapılacak olup; program TRT Müzik kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Tüm vatandaşlarımız davetlidir.

İlçemizde Yer Alan Metruk Binalar Hakkında

          Previous Next KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR İLÇESİ MEYDAN MAHALLESİ CERELLER MAHALLESİ KEMALLER MAHALLESİ VE YUKARI MAHALLEDE YER ALAN TOPLAM 166 ADET YAPININ YIKIMI İlçemizde yer alan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 27.01.2021 tarih ve 6046 sayılı kararı metruk bina olarak belirlenen […]

İmar Planı Tadilatı

Previous Next KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR 30L4B-30L3A UİP PLAN PAFTALARI 30L-NİP PLAN PAFTASI CERELLER MAHALLESİ 319/1, 320/1, 335/1, 336/1-2-3 PARSELLER   Çavdarhisar İlçesi Cereller Mahallesi 30L 4B İmar Paftası’nda Turistik Tesis Alanı (121 Ada 1 Parsel) ve Park Alanlarında (338 Ada 1 Parsel) plan tadilatı yapılarak Sosyal Tesis […]

13.04.2021 tarihli Genelge Kapsamında Mesai Saatleri Değiştirildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba’dan itibaren Belediyemizde çalışma saatleri 10:00 ve 16:00 olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu […]