Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2021 tarih ve 6046 sayılı kararı gereği metruk olarak belirlenen ve yıkımına karar verilen yapılara ait ada parsel bilgileri ve harita görsellerde mevcuttur. 

Son olarak Rölövesi alınarak yıkımı gerçekleştirilecek 40 adet yapının kurul onayının ardından Belediye Encümenimiz tarafından alınan karar görsellerde yer almaktadır. Buna bağlı olarak rölövesi onaylanan 40 adet yapının gerçekleştirilecektir. 40 adet parsele ait bilgiler encümen kararı içerisinde yer almaktadır. 

Halkımıza duyrulur. 


                                                                                                                                                                                                                                                             18.06.2022