Bugün

About Our District

ÇAVDARHİSAR
 
Kütahya'nın 48 km güney batısında yer alan ilçenin yüzölçümü 298 km2 , rakımı ise 1004 metredir. Arazi genellikle ovalık ve bazı kesimleri de ormanlardan oluşmaktadır. İlçede Ege ve İç Anadolu'nun karasal iklimi hakimdir.
 
Tarihçe:
 
Heredot’un dünyanın en eski kavmi olarak nitelediği Frigler, Kütahya bölgesinde rastlanan ilk topluluktur. Büyük Frigya ve Küçük Frigya şeklinde ikiye ayrılarak yönetilen Frig devleti içinde Aizanoi, Küçük Frigya’nın önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Friglerden sonra bölgede sırasıyla Kimmer, Lidya, Pers, İskender İmparatorluğu, Bergama Krallığı ve M.Ö.133’de Roma imparatorluğunun hakimiyeti görülür. Şehir Roma döneminde psikoposluk merkezi olarak önemini korumuştur.
 
1078’de Anadolu Selçuklu Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah aynı tarihte Kütahya’yı fetheder. Bölge Germiyan Beyliği kuruluncaya kadar Türklerle Bizans arasında sürekli el değiştirmiştir. 1097 haçlı seferleri esnasında bölge haçlılarca işgal edilir. 1176’da ise II.Kılıçarslan’ın Miryekefalon savaşında Bizans ordusunu yenmesinin ardından 1177 ve 1182’de Kütahya ve Eskişehir havalisini kati olarak Türkleştirir.
 
Osmanoğulları’nın Batı Anadolu’ya yerleşmesi sırasında Çavdar Tatarları’nın Aizanoi bölgesine yerleşerek üs olarak kullanmıştır. İlçenin Çavdarhisar adını bu boydan aldığı bilinmektedir.
 
İdari Yapı ve Nüfus:
 
Nüfus kayıt sistemine göre ilçenin nüfusu 9000 dir. Bu nüfusun 2400’ü ilçe merkezinde 6600’ü belde ve köylerde yaşamaktadır.
 
İlçe merkezi 4 mahalleden ibaret olup, ayrıca 22 köy ve bir belde bulunmaktadır.
 
Kültür, Turizm:
 
Kütahya’ya 48 km uzaklıkta olan Çavdarhisar, Uşak-İzmir Devlet Karayolu üzerinde kurulmuş bulunmaktadır. İlçeye bağlı 1 belde ve 22 köy mevcut olup bu köylerin tamamının yolları asfalt kaplamadır. İlçeye bağlı köylerin tamamında kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Elektrik, haberleşme, içme suyu, ulaşım hizmetleri açısından önemli bir problemi bulunmamaktadır.
    
İlçeye yaklaşık 20000 biletli yerli ve yabancı turist gelmekte olup, turistlerin konaklaması için ilçemizde 2010 Eylül ayında faaliyete geçen Anemon Hotel'in 47 oda 108 yataklı bir butik oteli bulunmaktadır.
 
ÇAVDARHİSAR'DA SOSYAL HAYAT
 
Doğum:
 
Yeni doğan çocuğa adını vermek için aile büyüklerinden dede, çocuğu kucağına alıp kıbleye doğru döner, çocuğun sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okuyarak çocuğun adını verir. Genelde çocuğa yaşlı yakınlarının adları verilir.
 
Düğün:
Erkek çocukları ilkokula başlamadan sünnet edilmeye çalışılır. Çocuğunu sünnet ettiremeyecek durumdaki ailelerin çocukları belediye tarafından düzenlenen turizim festivalerinde toplu olarak sünnet ettirilir.
 
Önceleri evlilik yaşı 20 civarında iken günümüzde ortalama evlilik yaşı 25 civarındadır. Başlık parası gibi bir adet yoktur. Düğün her iki aileninde uygun gördüğü bir tarihte yapılır. Önceleri tef ile oynanırken bu adet teknolojiye yenik düşerek yerini müzik çalarlara, bilgisayarlara bırakmıştır.
 
Kız almaya konvoy halinde gidilir. Kız almaya damat gitmez. Kız alındıktan sonra ikindi namazını müteakip dini nikah kıyılır. Resmi nikah düğün töreni yapılmadan 5-10 gün önce kıyılır.
 
Takıların ve giyim eşyalarının çevreye oranla maliyetinin yüksek olduğu ve ailelerin bunları karşılamakta güçlük çektiği anlaşılmaktadır. Takı, elbise, yemek vb. olmak üzere bir düğün 20.000 lira civarındadır.
 
Sık olmamakla beraber zaman zaman akraba evliliğine rastlanmaktadır.
 
 
Askerlik:
 
 
Çok önceleri askerlik çağına gelen gençler toplu halde törenlerle gönderilirken günümüzde yakın akrabaları tarafından sade bir şekilde uğurlanır. Uğurlanmadan önce yakınları tavuk, çamaşır, para gibi hediyeler götürür. Askere gidenler ise dönüşlerinde kına getirirler, bunları yakınlarına dağıtırlar.
 
EKONOMİK HAYAT
 
Çavdarhisar’da halkın geneli tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılık genellikle köylerde yaygındır. İlçe merkezinde birkaç aile küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Keçi besleyen aile ilçe merkezinde yoktur. Keçi yetiştiriciliği daha çok dağa yakın olan köylerde yaygındır.     Bölgemizde çiftçiler çoğunlukla buğday, nohut ve şeker pancarı yetiştirmektedir. Sebze ve meyve yetiştiriciliği fazla yaygın olmamakla beraber domates, biber, marul, salatalık, ıspanak, lahana gibi sebzelerle; elma, armut, kiraz, vişne, çilek gibi meyveler yetişmekte, özellikle Hacıkebir beldemizde yetiştirilen çilek son derece lezzetli olup Hacıkebir çilekleri yerel bir üne de sahiptir. Son zamanlarda özellikle patates üretiminde önemli artış olmuştur.
 
İlçemizde balıkçılık faaliyetleri de yürütülmektedir. İlçemiz Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük "Kara Alabalık Tesisi"ne sahiptir. 


CAVDARHISAR

Çavdarhisar İlçemizi Daha Önce Ziyaret Ettiniz mi


HAVA DURUMU
LİNKLER
YUKARI