Kütahya-Çavdarhisar 30L4B-30L3A-30L3B UİP PLAN PAFTALARI 30L-NİP PLAN PAFTASI Cereller Mahallesi 274/36-313/1-305/2 Parseller “TİCARET+KONUT ALANI, SOSYAL TESİS ALANI VE PARK ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ”

Previous Next PLANIN TÜRÜ, ÖLÇEĞİ, KAPSAMI VE GEREKÇESİ  Kütahya Çavdarhisar 1/1000 uygulama imar planında ve 1/5000 nazım imar planında mülkiyeti kamuya ait Cereller Mahallesi 274/36-313/1-305/2 parsellerde belediyenin talebi üzerine plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır. Plan değişikliği kapsamı Çavdarhisar meri plan sınırları içinde Cereller mahalle sınırında kalan […]

Cereller, Meydan ve Yukarı Mahallelerde Yer Alan Tehlikeli Yapıların Yıkımı

Previous Next Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2021 tarih ve 6046 sayılı kararı gereği metruk olarak belirlenen ve yıkımına karar verilen yapılara ait ada parsel bilgileri ve harita görsellerde mevcuttur.  Son olarak Rölövesi alınarak yıkımı gerçekleştirilecek 40 adet yapının kurul onayının ardından Belediye Encümenimiz […]

Kütahya-Çavdarhisar 29L1B-29L1C 1/1000 PAFTALAR 29L 1/5000 PAFTA 418/1 PARSEL Trafo Alanı İmar Planı Tadilatı

Previous Next KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR 29L1B-29L1C 1/1000 PAFTALAR 29L 1/5000 PAFTA 418/1 PARSEL Kütahya ili Çavdarhisar İlçesi Meydan Mahallesi 418/1 parsel çalışma alanı 1/1000 Çavdarhisar Belediyesi Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalmaktadır. İmar planı değişikliği teklifi İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında […]